iReteslaw

Strona główna iReteslawa

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium powstało w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauki przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej.

Unikatowe, specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki językoznawczej i dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach. Celem projektu iReteslaw jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych wśród niespecjalistów i osób spoza środowiska naukowego i akademickiego. Repozytorium pomyślane zostało jako nowatorskie, komparatystyczne i interdyscyplinarne źródło tekstów opatrzonych rozbudowanymi opisami bibliograficznymi. iReteslaw jest repozytorium tematycznym, co różni go od repozytoriów instytucjonalnych. Dzięki temu zawartość i zasięg bazy są szersze, niż ma to miejsce w tradycyjnych repozytoriach, ograniczonych do publikacji danej instytucji naukowej.

Wszystkie teksty w zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zbiory w iReteslawie

Ostatnio dodane pozycje

 • Stramljič Breznik, Irena (ur.) (Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti; 2015)
  Monografia poświęcona jest wąskiej kategorii słowotwórczej: zdrobnieniom. Deminutywność jest kategorią semantyczno-słowotwórczą, która w językach słowiańskich jest wyrażana najczęściej morfologicznie, w językach niesłowiańskich ...
 • Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...
 • Sosnowski, Wojciech; Kisiel, Anna; Koseska-Toszewa, Violetta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Niniejszy „Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim” jest pierwszym polskim leksykonem, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy ...
 • Koriakowcewa, Elena (red.) (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej Lingwistyki Stosowanej, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Komisja Słowotwórcza; 2010)
  Prezentowany tom powstał w ramach projektu naukowego "Słowiańskie słowotwórstwo porównawcze", zainicjowanego przez Komisję Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistwów na jej konferencji w Sofii w roku 2007.
 • Godlewski, Grzegorz; Roszak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2016)
  "Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem. Różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) ...

View more