iReteslaw

Strona główna iReteslawa

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium powstało w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauki przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej.

Unikatowe, specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki językoznawczej i dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach. Celem projektu iReteslaw jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych wśród niespecjalistów i osób spoza środowiska naukowego i akademickiego. Repozytorium pomyślane zostało jako nowatorskie, komparatystyczne i interdyscyplinarne źródło tekstów opatrzonych rozbudowanymi opisami bibliograficznymi. iReteslaw jest repozytorium tematycznym, co różni go od repozytoriów instytucjonalnych. Dzięki temu zawartość i zasięg bazy są szersze, niż ma to miejsce w tradycyjnych repozytoriach, ograniczonych do publikacji danej instytucji naukowej.

Wszystkie teksty w zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zbiory w iReteslawie

Ostatnio dodane pozycje

 • Виноградов, Андрей Юрьевич; Коробов, Максим Игоревич (2017)
  The paper focuses on the name of the barbarian warlord that appears in the Slavic and (recently discovered) Armenian versions of the Life of St. Stephen of Sougdaia as Бравлинъ and Պրաւլիս /Praulis/, respectively. These ...
 • Успенский, Борис Андреевич (2017)
  The present article analyzes the two epistles of Kliment Smoliatich, the metropolitan of Kiev, written between 1147 and 1154, and sent to Smolensk. The addressees of the epistles were Foma (Thomas) the Presbyter and ...
 • Kovačević, Ana (2017)
  Богатство славянских грамматических категорий и их взаимопроникновениe особенно ярко выражается в согласовании однородных подлежащих со ска зу- е мым. С учетом дополнительных условий (в славянских языках это поря док слов ...
 • Холодилова, Мария Александровна (2017)
  The relativization systems of most Slavic languages include relative pronouns that can be conventionally labelled as ‘who’ and ‘which’ and differ in a number of logically independent parameters (etymology, animacy, ...
 • Sonnenhauser, Barbara (2017)
  For the linguistic expression of the concept of knowledge, the Slavic languages use verbs deriving from the Indo-European roots *ĝnō and *u̯ei̯d. They differ in terms of the availability of both types of verbs in the ...

View more